Header2016

AR ae | DE de | EN us | ES es | IT it | FR fr | PL Polish | PT pt | RU ru | RO ro | SW se | 中文 cn

LetMeTalk: Darmowa aplikacja wspomagająca komunikację (AAC)

Darmowa aplikacja typu AAC. Wspiera komunikację we wszystkich sferach życia, umożliwiając każdemu komunikację z innymi. LetMeTalk jest finansowany poprzez dobrowolne darowizny.

LetMeTalk pozwala na ułożenie sekwencji obrazków, a następnie przekształca je w zrozumiałe zdanie. Układanie zdań z obrazów nosi nazwę AAC (Augmentative and Alternative Communication - Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna).

Baza obrazków wykorzystana w aplikacji LetMeTalk zawiera ponad 9,000 łatwych do zrozumienia obrazów z systemu ARASAAC (http://arasaac.org). Dodatkowo można dodać własne obrazki z telefonu lub tabletu, bądź też dodać zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu.

Do używania LetMeTalk nie jest wymagane aktywne połączenie internetowe ani aktywna sieć komórkowa, dlatego aplikacji LetMeTalk można używać w prawie każdej sytuacji np. w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej czy szkołach.

Aplikacja może być używana przez osoby z (między innymi) następującymi schorzeniami:

• zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
• afazja
• apraksja mowy
• zaburzenia artykulacji oraz fonologiczne
• Stwardnienie Zanikowe Boczne (ALS)
• schorzenia neuronu ruchowego (MND)
• porażenie mózgowe
• zespół Downa

Możliwości:

• Aplikacja do Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej
• BARDZO łatwa w użyciu!
• ponad 9,000 wysokiej jakości obrazków z systemu ARASAAC dołączonych do aplikacji
• obsługa głosu dla obrazków oraz pełnych zdań
• współdzielenie swoich profili z przyjaciółmi oraz klientami
• nieograniczona możliwość tworzenia nowych kategorii oraz dodawania nowych obrazów
• wysyłanie przygotowanych wypowiedzi za pomocą komunikatorów
• obsługuje fizyczne przyciski urządzenia
• wstępnie skonfigurowane dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
• obsługuje następujące języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, chiński, portugalski, brazylijski, arabski, rosyjski, polski, holenderski, bułgarski, rumuński, galicyjski, kataloński, baskijski

 

Get it on Google Play   Available at Amazon   AppleAppStore En

Pictographic symbols used by "LetMeTalk" are a property of CATEDU (http://catedu.es/arasaac/) under Creative Common's License and they have been created by Sergio Palao.

Code, design, and graphics by Jens-Uwe RumstichJosé Martinez Gonzalez and Sascha Raab.

Responses (40)
Andrzej Zietek Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
hello
I have question. Have you got version for windows.

Have a nice day
Andrzej
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Uncategories
 3. # 1
Juan Burgess Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
No one understands the topic because it is not mentioned in the true form. All the rushessay.com is related to this page where you just trying to understand it. I hope you like all these things where you can understand the topic and all that material which you like for you.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Uncategories
 3. # 2
james Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Nice article! The content that you've shared here is magnificent, and it would be great for me if you shared some altoconvertpdftoword.com content now, too. I know this is a bit difficult for you to do, but I trust you.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Uncategories
 3. # 3
Johnyb Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
Very favorable revision terms, the delivered paper had several flaws mostly about structuring but the unlimited revision terms allowed us to work with essaybox reviews in perfecting the submitted file. I had ordered a political science paper
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Uncategories
 3. # 4
kevin Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
I was looking for ward to this golf trip for along time now and I cant thank teamded.com more for arranging it. I would recommend everyone who is a golf fan to give it a try.
Comment
There are no comments made yet.
 1. more than a month ago
 2. Uncategories
 3. # 5
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 2 MB)
Share Location

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

Latitude:
Longitude:

Comments (0)

There are no comments posted here yet
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account